Svydovets

Svydovets

Countries

Ukraine

Highest point

Ближниця (Blyznytsya) — 1883 m AMSL

Native name

Свидівець