Jepii Mari - 1984 m

When?

August, 2008

Countries:

Romania

Mountain ranges:

Bucegi Mountains