Eliaszówka - 1023 m

When?

October, 2017

Countries:

Poland Slovakia

Mountain ranges:

Beskid Sądecki Mountains