Zmarzły Staw Cirque - 1882 m

When?

March, 2009

Countries:

Poland

Mountain ranges:

Tatra Mountains