Măgura Codlei - 1276 m

When?

August, 2022

Countries:

Romania

Mountain ranges:

Perșani Mountains