Via Ferrata Ra Gusela - 2251 m

When?

July, 2009

Countries:

Italy

Mountain ranges:

Dolomites