1 year ago

Paweł

Kapitalnie opracowane informacje! Bardzo praktyczne. Dzięki że się tym dzielisz. Już wiem w oparciu o co będę planował swoje pierwsze wycieczki w Karpaty Wschodnie.

Leave a comment...