4 years, 4 months ago

Wik

to nie jest słupek graniczny to słupek sistjemy.

4 years, 4 months ago

Adam

@Wik Racja, dzięki. Choć ciekawe jest, że numeracja jest zbieżna z nowymi ukraińskimi i rumuńskimi słupkami. Czyżby wszystko zaczerpnięte z czasów ZSRR?

Leave a comment...