Jaskinia Domica (Jaskyňa Domica)

Domica jest jaskinią krasową typu przepływowego. Wyjątkowe zróżnicowanie i bogactwo formacji naciekowych zaliczają ją do grona najpiękniejszych jaskiń.

Skomentuj...