Dojście do przełęczy Szyja (Шия)

Uroczysko Szyja (Шия) - czyli granica między Czywczynami i Połoninami Hryniawskimi.

Skomentuj...