Porównanie granic regionów karpackich

Stara regionalizacja J. Kondrackiego i nowa z 2018 r.

Skomentuj...