Przełęcz Goprowska (Przełęcz Goprowców) - 1160 m

Pod przełęczą, na granicy lasu stacjonuje w sezonie letnim (lipiec - sierpień) posterunek GOPR w formie namiotu. Stąd obowiązująca oficjalnie od 1 stycznia 2009 r. nazwa.

Skomentuj...