Babele

Czyli staruszki - twory skalne, przypominające gigantyczne grzyby.

Skomentuj...