Śmierć faszyzmowi, Kalemegdan, Beograd

Skomentuj...