Potok Mochnaczka

Przeprawa w lecie należy do przyjemności, w zimie - wymaga lekkiej gimnastyki...

Potok płynie przez wioskę - Mochnaczkę Niżną, założoną już w 1589 roku (na co nie wskazuje liczba ludności) na prawie wołoskim. Łemkowska cerkiew św. Michała Archanioła w Mochnaczce z XVII w. leży na Szlaku architektury drewnianej.

Skomentuj...