Staruszek w Topli Do

"Średnia wieku ludzi w Topli Do wynosi chyba ze 100 lat" - powiedział, wyolbrzymiając Iwan, ornitolog z Pirotu. Faktycznie - Topli Do jest powoli wymierającą wioską, wszyscy młodzi uciekli do "cywilizacji", zostali jedynie najstarsi... Wg spisu z 2002 r. średnia wieku mieszkańców wynosiła 58,9 lat.

Skomentuj...