Midžor - widok na północny zachód

Zachodnie, południowe i wschodnie zbocza Midżora są trawiaste i łagodne, natomiast północny stok jest stosunkowo skalisty i opada dość stromo na bułgarską stronę.

Granica biegnie tutaj granią. Za widocznym obniżeniem terenu (Vučje jame - 1769 m) znajduje się szczyt Dupljak (Oba, bułg. Обa).

Skomentuj...