Przejazd przez wieś Rsovci

Ze wsi Rsovci pochodzi nasz drwal-kierowca Milan (a jakże!).

Skomentuj...