Sopotnia Wielka

Widok z czarnego szlaku schodzącego z Kotarnicy.

Skomentuj...