Podejście na Dobrą Kolatę

Grań nie jest szeroka (maksymalnie kilka metrów), a z obu stron przepaść.

Skomentuj...