Riła Wschodnia

W dole tama na rzece Beli Iskyr, z lewej Mariszki Czał.

Skomentuj...