Beli Iskyr, Riła Wschodnia

Widok ze szczytu Mariszki Czał (Маришки чал) na południe.

Skomentuj...