Grań Wschodniej Riły

Widok z Juruszkiego Czału (Owczarca) w kierunku Musały.

Skomentuj...