Riła Północno-zachodnia

Na szlaku Popowokapski Prewał - Strasznoto Ezero.

Skomentuj...