Otoczenie skłania do chwili refleksji...

...i gry na harmonijce.

Skomentuj...