Schodząc grzbietem Karabunar, Riła

Schodząc grzbietem Karabunar, Riła

Skomentuj...