Nad Stawem Staszica

Przy wysokim stanie wody ma ponad 200 m długości i zalewa miejscami szlak na Wrota Chałubińskiego. Wysychając, staw dzieli się początkowo na dwa zbiorniki, z których południowo-zachodni zwany jest Wyżnim Stawem Staszica, a północno-wschodni – Niżnim Stawem Staszica.

Skomentuj...