Preluca

A w oddali widać już grań Alp Rodniańskich z Pietrosulem i Buhăescu.

Skomentuj...