Chwila odpoczynku pod kamieniem

Trochę cienia można odnaleźć tutaj jedynie w zagłębieniach lub pod większymi głazami.

Skomentuj...