Poranek przy dawnej bazie wojskowej, okolice Sztirowicy (Штировица)

Skomentuj...