Polsko-czechosłowacki słupek graniczny, Czarnohora

Słupek z 1923 r., okolice szczytu Waskuł.

Skomentuj...