Ruiny stacji radarowej Pamir na szczycie Tomnatyk, Ukraina

Skomentuj...