Wieża strażnicza przy ukraińsko-polskiej granicy - okolice Łopuszanki i Michniowca

Skomentuj...