Na szczycie Łungul (Łańgul, Długi Groń) - 1381 m

Góry Wyżnicko-Strażowskie (Bukowińskie) na Ukrainie.

Skomentuj...