Basarabia e România

Czyli Besarabia to Rumunia - slogan często przewijający się na rumuńskich drogach.

Skomentuj...