Szybene / Zełene - sklep i punkt kontrolny (zielona budka)

Skomentuj...