Zejście z Popa Iwana w kierunku Waskula, zima w Czarnohorze

Skomentuj...