Beskidy Brzeżne

Beskidy Brzeżne

Beskidy Brzeżne ciągną się wąskim pasem pomiędzy doliną górnego Dniestru, przez przełom Stryju k. Synowódzka Niżnego, aż do doliny Prutu pod Delatynem. Wysokości nie przekraczają 1000 m n.p.m. Najwyższym szczytem Beskidów Brzeżnych jest Ciuchowy Dział (939 m), położony na wschód od Schodnicy i na południe od miasta Borysław. Ciekawostką tego pasma są wychodnie zbudowane ze skał piaskowcowych.

→ czytaj więcej o niejednoznaczności granicy Beskidów Brzeżnych

Kraje

Ukraina

Najwyższy punkt

Цюхів Верх (Ciuchowy Dział) — 939 m n.p.m.