Szczaul (Щаул) - 1762 m

Panorama ze Szczaula (też: Szczawul, ukr. Щаул, rum. Vf. Steavul) - szczytu na grani głównej Marmaroszy i jednocześnie Gór Rachowskich, położonego na wschód od Nenieski, na ukraińsko-rumuńskiej granicy.

Z wierzchołka rozciąga się świetna panorama na szczyty Marmaroszy (m.in. Pop Iwan Marmaroski, Farcău, Mihailecu, Nenieska), Czarnohory (Howerla, Pop Iwan) i Czywczynów (Czywczyn). W oddali widać nawet Pietrosula w Alpach Rodniańskich.

Kiedy?

Sierpień, 2015

Kraje:

Ukraina

Pasma górskie:

Góry Rachowskie, Karpaty Marmaroskie

Szczyty:

 • Berbenieskuł, Brebenieskuł (ukr. Бребенескул) - 2036 m
 • Berlebaszka (ukr. Берлебашка) - 1733 m
 • Breskuł (ukr. Брескул) - 1911 m
 • Budyjowska Wielka (rum. Vârful Budescu Mare) - 1678 m
 • Byrseniesku, Bersyneskuł (ukr. Бирсенеску, Берсинескул; rum. Vf. Byrsenescu) - 1682 m
 • Czywczyn (ukr. Чивчин) - 1769 m
 • Dzembronia (ukr. Дземброня) - 1877 m
 • Gutin Tomnatyk (Gutyn Tomnatyk, Tomnatyk Wełyki) (ukr. Гутин-Томнатик) - 2016 m
 • Howerla (ukr. Говерла) - 2061 m
 • Kernycznyj (ukr. Керничний) - 1588 m
 • Korbuł (ukr. Корбул) - 1696 m
 • Mihailecu - 1918 m
 • Munczel (ukr. Менчул) - 1998 m
 • Nieneska (Mała) (ukr. Нєнеска, Нєніска, rum. Vârful Mica Mare) - 1815 m
 • Nieneska (Wełyka) (ukr. Нєнеска, Нєніска, rum. Vârful Mica Mare) - 1815 m
 • Petros Marmaroski (ukr. Петрос) - 1780 m
 • Petros, Pietros (ukr. Петрос) - 2020 m
 • Pietrosul (rum. Vârful Pietrosul Rodnei) - 2303 m
 • Pietros Budyjowski (Pietros Marmaroski, rum. Pietrosul Bardău, Pietrosul Maramureşului) - 1850 m
 • Pochrebtyna (ukr. Похребтина) - 1605 m
 • Pop Iwan Marmaroski (ukr. Піп Іван Мармароський) - 1936 m
 • Pop Iwan, Pip Iwan (ukr. Піп Іван Чорногорський, Чорна Гора) - 2022 m
 • Roztićka (ukr. Розтіцька) - 1513 m
 • Skupowa (ukr. Скупова) - 1580 m
 • Stih, Stóg (ukr. Стіг, Стог) - 1651 m
 • Tomnatecu - 1616 m
 • Turkuł (ukr. Туркул) - 1933 m
 • Vârful Farcău - 1957 m

Skomentuj...