Grzbiet Pohrebtyny - 1574 m

Panorama spod Pohrebtyny (najwyższego szczytu w Hryniawach). Wierzchołek jest zalesiony, ale niedaleko od niego, z grzbietu, otwiera się piękna panorama na zachód, północ i wschód.

Zobaczymy: Marmarosze (Farcău, Mihailecu, Pop Iwan Marmaroski, Nieneska, Stóg), Czarnohorę (Pietros, Pop Iwan, Gutin Tomnatyk), Góry Pokuckie (Rotyło) i oczywiście Połoniny Hryniawskie. Dobrze widoczne siodło przełęczy Szybeńskiej, oddzielającej Czarnohorę od Marmaroszy.

Kiedy?

Sierpień, 2015

Kraje:

Ukraina

Pasma górskie:

Połoniny Hryniawskie

Szczyty:

 • Baba Ludowa (ukr. Баба-Лудова) - 1582 m
 • Biła Kobyła (ukr. Біла Кобила) - 1477 m
 • Grehit (ukr. Ґрегіт) - 1472 m
 • Gutin Tomnatyk (Gutyn Tomnatyk, Tomnatyk Wełyki) (ukr. Гутин-Томнатик) - 2016 m
 • Hordia (ukr. Гордя) - 1479 m
 • Ludowa (ukr. Лудова) - 1463 m
 • Mihailecu - 1918 m
 • Nieneska (Wełyka) (ukr. Нєнеска, Нєніска, rum. Vârful Mica Mare) - 1815 m
 • Petros, Pietros (ukr. Петрос) - 2020 m
 • Pochrebtyna (ukr. Похребтина) - 1605 m
 • Połonina Łukowica (ukr. пол. Луковиця) - 1501 m
 • Połonina Mikuleska, Mykulieska (ukr. Полонина Мікулеска, Микулєска) - 1728 m
 • Pop Iwan Marmaroski (ukr. Піп Іван Мармароський) - 1936 m
 • Pop Iwan, Pip Iwan (ukr. Піп Іван Чорногорський, Чорна Гора) - 2022 m
 • Rotyło (ukr. Ротило) - 1483 m
 • Roztićka (ukr. Розтіцька) - 1513 m
 • Skorusznyj (ukr. Скорушний, Шкорушний) - 1552 m
 • Skupowa (ukr. Скупова) - 1580 m
 • Smotrec (ukr. Смотрич) - 1896 m
 • Stajki (ukr. Стайки) - 1743 m
 • Stih, Stóg (ukr. Стіг, Стог) - 1651 m
 • Vârful Farcău - 1957 m
 • Waskul - 1731 m

Przełęcze:

 • Przełęcz Szybeńska - 1341 m

Skomentuj...