Rebra (Ребра) - 2001 m

Rebra - najniższy czarnohorski dwutysięcznik, położony na grani głównej, pomiędzy Berbenieskułem i Turkułem. Niegdyś przechodziła tędy polsko-czechosłowacka granica, czego pamiątką jest dobrze zachowany, dawny słupek graniczy nr 29.

Nazwa pochodzi od ukr. rebro, czyli żebro. "Rebra" jest liczbą mnogą (te żebra → te rebra), a więc powinniśmy mówić "na Rebrach", a nie "na Rebrze".

Ze szczytu widok na całą grań Czarnohory - od Popa Iwana, przez Howerlę, po Pietros.

Kiedy?

Maj, 2013

Kraje:

Ukraina

Pasma górskie:

Czarnohora

Szczyty:

 • Berbenieskuł, Brebenieskuł (ukr. Бребенескул) - 2036 m
 • Gutin Tomnatyk (Gutyn Tomnatyk, Tomnatyk Wełyki) (ukr. Гутин-Томнатик) - 2016 m
 • Homul (ukr. Гомул) - 1787 m
 • Howerla (ukr. Говерла) - 2061 m
 • Menczył (ukr. Менчил, Менчіль) - 1588 m
 • Nadeja, Szeszul (ukr. Шешул) - 1727 m
 • Petros Marmaroski (ukr. Петрос) - 1780 m
 • Petros, Pietros (ukr. Петрос) - 2020 m
 • Pop Iwan, Pip Iwan (ukr. Піп Іван Чорногорський, Чорна Гора) - 2022 m
 • Szpyci (ukr. Шпиці) - 1863 m
 • Turkuł (ukr. Туркул) - 1933 m

Pomniki, statuy, słupy, słupki:

 • Stary polsko-czechosłowacki słupek graniczny nr 29

Skomentuj...