Grześ (Lučna) - 1653 m

Wiosenna panorama z Grzesia.

Kiedy?

Kwiecień, 2010

Kraje:

Polska Słowacja

Pasma górskie:

Tatry

Szczyty:

 • Banówka (słow. Baníkov) - 2178 m
 • Błyszcz (słow. Blyšť) - 2159 m
 • Bobrowiec (słow. Bobrovec) - 1663 m
 • Brestowa (słow. Brestová) - 1934 m
 • Bystra (słow. Bystrá) - 2248 m
 • Ciemniak (słow. Temniak) - 2096 m
 • Czubik - 1845 m
 • Dolina Iwaniacka
 • Drobna Kopa (słow. Druhá kopa) - 2090 m
 • Hrubas - 1499 m
 • Hruba Kopa (słow. Hrubá kopa) - 2166 m
 • Jarząbczy Wierch, Jarząbczy (słow. Hrubý vrch) - 2137 m
 • Kamienista (słow. Veľká Kamenistá) - 2126 m
 • Kominiarski Wierch, Kominy Tylkowe - 1829 m
 • Kończysty Wierch (słow. Končista) - 2002 m
 • Krywań (słow. Kriván) - 2494 m
 • Łopata (słow. Lopata, Deravá) - 1957 m
 • Mała Brestowa (słow. Malá Brestová) - 1913 m
 • Małołączniak (słow. Malolúčniak) - 2096 m
 • Mały Salatyn (słow. Malý Salatín) - 2046 m
 • Ornak - 1854 m
 • Pachola, Pachoł (słow. Pachoľa) - 2166 m
 • Przednia Kopa (słow. Prvá kopa) - 2095 m
 • Przedni Zabrat (słow. Predná Zábrať)
 • Raczkowa Czuba, Jakubina (słow. Jakubina) - 2194 m
 • Rakoń (słow. Rakoň) - 1879 m
 • Rohacz Ostry (słow. Ostrý Rohač) - 2088 m
 • Rohacz Płaczliwy (słow. Placlivý Rohač, Plačlivé) - 2125 m
 • Salatyńska Kopa - 1925 m
 • Salatyński Wierch, Salatyn (słow. Salatínsky vrch, Salatín) - 2048 m
 • Smreczyński Wierch (słow. Smrečinský vrch) - 2068 m
 • Spalona Kopa, Spalona (słow. Spálená) - 2083 m
 • Starorobociański Wierch, Klin, Wysoki Wierch (słow. Klin, Vysoký vrch) - 2176 m
 • Suchy Wierch Ornaczański - 1832 m
 • Szeroka Kopa (słow. Tretia kopa) - 2090 m
 • Świnica (słow. Svinica) - 2301 m
 • Trzydniowiański Wierch - 1758 m
 • Wielki Kopieniec - 1328 m
 • Wołowiec (słow. Volovec) - 2064 m
 • Wyżnia Magura (słow. Vyšná Magura) - 2095 m
 • Zadni Ornak - 1867 m
 • Zadni Zabrat (słow. Zadná Zábrať) - 1693 m
 • Zielony Wierch Rohacki (Zelené) - 2042 m

Przełęcze:

 • Banikowska Przełęcz (słow. Baníkovské sedlo) - 2040 m
 • Dziurawa Przełęcz (słow. Deravá, Pod Deravou) - 1836 m
 • Iwanicka Przełęcz - 1459 m
 • Jarząbcza Przełęcz - 1954 m
 • Łuczniańska Przełęcz (słow. Lučne sedlo, Lúčianské sedlo) - 1602 m
 • Przełęcz nad Zawratami - 2060 m
 • Smutna Przełęcz (słow. Smutné sedlo) - 1963 m
 • Wyżnia Ornaczańska Przełęcz - 1825 m
 • Zabratowa Przełęcz, Zabrat (słow. sedlo Zábrať) - 1656 m

Doliny:

 • Dolina Chochołowska
 • Dolina Jarząbcza
 • Dolina Łatana (słow. Látaná dolina)
 • Dolina Starorobociańska (Dolina Starej Roboty)
 • Dolina Trzydniowiańska
 • Dolina Wyżnia Chochołowska

Granie, grzbiety:

 • Czerwony Grzbiet

Pomniki, statuy, słupy, słupki:

 • Drewniany krzyż na Grzesiu - 1653 m

Skomentuj...