Wiatr na Witrowej Skale

Wiatr na Witrowej Skale

Wejście na najwyższy szczyt ukraińskiej części Wyhorlatu.

Czytaj relację ze zdobycia Witrowej Skały.