Dzukora e Zagores - Razëm - 1689 m

When?

August, 2009

Countries:

Albania

Mountain ranges:

Albanian Alps