7 months, 2 weeks ago

Grzesiek

Będzie się liczyć, jak przechodziłem pieszo granicę idąc wzdłuż drogi? :)

Leave a comment...