13 years, 7 months ago

martuś

Radość była wielka, odszukać ją można było w sobie, bo cel osiągnięty! Znalazł się jednak i pasjonat, który docenił nas i mogliśmy dołączyć do jego listy długodystansowców przemierzających GSB, których wpisy, z ich odczuciami, kolekcjonował w zeszycie... Bardzo miły gest!

Leave a comment...