Okolice Rawnego Czału (Равни чал) - Belmeken od zachodu

Riła dzielona jest na 4 części: Riła Wschodnia (Grzbiet Musały) - 35% całego pasma, Riła Środkowa - 10%, Riła Północno-Zachodnia - 25% oraz Riła Południowo-Zachodnia - 30%.

Skomentuj...