Fantazyjnie ułożone pirińskie stoki

Geografowie i geolodzy dzielą Piryn na 3 części: Piryn Północny (74% całego pasma), Piryn Środkowy (zaledwie 7%) i Piryn Południowy.

Skomentuj...