Magura Łomniańska i jej gieroj

Magura Łomniańska i jej gieroj

Jesteśmy w Łopuszance Lechniowej, wsi oddalonej o kilometr od polskiej granicy. Po naszej stronie Michniowiec. Z Łopuszanki mamy do podejścia ~500 m w pionie na Magurę Łomniańską, najwyższy szczyt Gór Sanocko-Turczańskich, a więc należący do Korony Karpat Ukraińskich.

Wychodzimy błotnistą ścieżką nieopodal cerkwii. Powoli wznosimy się wśród łąk na pierwsze pagórki. Na wysokości 700 m wkraczamy w las. Początkowo wygodna ścieżka coraz bardziej zanika, by na ~800 metrach zginąć na dobre. Podchodzimy lasem na grań trafiając na ścieżkę. Po chwili zza drzew dostrzegamy już wystrzeloną w niebo sylwetkę radzieckiego gieroja. To szczyt!

Do Łopuszanki wracamy ścieżką bliżej granicy. Ukwiecone zbocza otwierają się widokiem na Bieszczady.