2 years, 11 months ago

:)

Liqeni i Madh i Buni Jezerce tłumaczy się Wielkie Jezioro w Zagrodach pod Jezercami. Wielkie Jezioro w [dolinie] "Szałasy (Zagrody) pod [szczytem] Jezerce"

Leave a comment...